Erhvervsservice

Virksomhederne i Danmark er underlagt krav om en række administrative opgaver. Styring af bogholderiet og de administrative opgaver er tidskrævende, og kan tage tid fra virksomhedens kernekompetencer. Kovsted & Skovgård tilbyder derfor en skræddersyet erhvervsservice løsning, som passer til netop dit behov.

Vores ydelser er delt op i en erhvervsservice løsning, hvor vi varetager en række bogholderimæssige funktioner, og en controller funktion, hvor du med egen bogholder får en controller til at højne kvaliteten af dine perioderapporteringer.

Vælger du Kovsted & Skovgårds erhvervsservice løsning får du erfarne og kvalificerede medarbejdere, som sikrer en høj kvalitet i dit bogholderi og de finansielle rapporteringer, som bruges i styring af virksomheden.

Derudover får du frigivet ressourcer hos ledelsen og andet personale, så I kan fokusere på at styrke din virksomhed.
Erhvervsservice ydelser
 • Bogføring
 • Fakturering
 • Debitorstyring, rykning af debitorer
 • Kreditorstyring, forberedelse af betalinger
 • Moms, listesystem, lønsumsafgift
 • Lønadministration via servicebureau
 • Statistikker, intrastat, forsikrings opgørelser mv.
 • Opsætning og implementering af nyt regnskabssystem

Controller funktion

 • Måneds- eller kvartalsrapportering
 • Budgetsammenligning og –analyser
 • Periodeafslutning og diverse afstemninger / opgørelser
 • Sparring og rådgivning.