FACIT december 2005

01-12-2005

Hvem tager det hele?

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Virksomhedspant
  • Omstrukturering
  • Rentefiksering mellem interesseforbundne parter
  • Bindende svar
  • Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark

God læselyst!