FACIT juni 2002

22-06-2002

De lyse nætters tid

De nye regler om ansættelsesbeviser - som også omtales i FACIT - bør give anledning til en gennemgang af såvel nye som eksisterende ansættelsesaftaler.

God fornøjelse med læsningen - og god sommer!