FACIT juni 2005

19-06-2005

Ret skal være ret

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Revisortilsynets virke
  • Fri bil - sale and lease back
  • Ophørspension
  • Erklæringer fra revisor
  • Nye bruttotrækordninger
  • Sambeskatning

God læselyst!