FACIT juni 2007

19-06-2007

Ude - og hjemme .....

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • IFRS-regnskaber
  • Medarbejderobligationer
  • Beskatning af rejser
  • Skattefrie omstruktureringer

God læselyst!