FACIT juni 2008

16-06-2008

Mens vi venter ...

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Skattefri omstrukturering med henblik på generationsskifte
  • Medarbejderobligationer
  • Udenlandske eksperter
  • Skattefri rejsegodtgørelse i 2008

God læselyst!