FACIT juni 2011

14-06-2011

Mulighed for en ny udsigt

Enhver ny udsigt åbner mulighed for en ny indsigt, fortæller ordsproget os.

Sommerudgaven af FACIT giver indsigt i følgende emner:

  • Forskerskatteordningen
  • Tips og tricks - moms og afgifter
  • Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven
  • It-revision
  • Kunst og skat

God læselyst!