FACIT juni 2015

16-06-2015

Den der ikke kender fortiden ...

I sommerudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Virksomhedsordningen
  • Persondataloven
  • Ejerregisteret
  • Kapitalejerlån

God læselyst!