FACIT marts 2007

27-03-2007

Sikkert og vist

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Er du IT-sikker?
  • Igangværende arbejde
  • Den danske pensionssag
  • Ny revisionspåtegning
  • Moms af returvarer
  • Ægtefællers pensionsrettigheder

God læselyst!