FACIT marts 2009

24-03-2009

God vilje er den halve gerning ...

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Ny selskabslovgivning
  • Ændring af det engelske skattesystem
  • Omvendt betalingspligt - moms
  • Beskatning af rejser
  • Selvangivelse og årsopgørelse 2008
  • Valg af beskatningsform

God læselyst!