FACIT september 2003

26-09-2003

Man har vel et standpunkt ...

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Generationsskifte
  • Ændringer af årsregnskabsloven
  • Tab på aktier
  • Pension i Frankrig

God fornøjelse med læsningen.