FACIT september 2010

21-09-2010

Velkommen til en masse nye læsere af FACIT ...

- og goddag igen til en masse hidtidige læsere!

Den 1. juli 2010 fusionerede de to væsentlige netværker af statsautoriserede netværker i Danmark - nemlig Moore Stephens og RevisorGruppen Danmark. I septemberudgaven af FACIT kan du læse mere om baggrunden for fusionen, og de muligheder der fremadrettet ligger i et netværk bestående af 24 statsautoriserede revisionsfirmaer.

Andre emner i FACIT september 2010:

  • Skattepligt - hvornår er man fuldt skattepligtig til Danmark?
  • EU-handel med risiko - den latente risiko for at skulle efterbetale betydelige momsbeløb kan elimineres nemt og billigt
  • Leasing - udfordringer og faldgruber
  • Beskatning af udloddende investeringsforeninger

God læselyst!