Rådgivning

 • » Indbetaling på aldersopsparing
    19-12-2017
    Nye regler på vej
 • » Husk registrering i ejerregisteret
    05-06-2015
    Senest 14. juni 2015 skal registreringen være på plads
 • » Iværksætterselskaber
    07-10-2013
    Selskabsstiftelse med 1 kr. i kapital
 • » Digital postkasse
    26-09-2013
    Inden 1. november 2013 skal virksomheder oprette en digital postkasse
 • » Indbrud i netbanken
    25-07-2013
    Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken?
 • » Ny grænse for kontantbetalinger
    10-07-2013
    Hvidvasklovens kontantforbud er ændret til 50.000 kr.
 • » Nye regler for elektroniske fakturaer
    07-11-2012
    Virkning fra 1. januar 2013
 • » Lovligt eller ulovligt?
    28-02-2012
    Hvor går grænsen for lovlige lån til kapitalejere og ledelse?
 • » Arbejdsudleje og rejseregler
    07-10-2011
    Valg mellem beskatningsformer
 • » Boafgift og gaveafgift
    08-12-2010
     - vedrørende udenlandske ejendomme
 • » Skærpede regler
    10-10-2010
    Reglerne for registrering i "RUT" skærpes!
 • » Etableringskonto og iværksætterkonto
    16-03-2010
    Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010
 • » Valg af virksomhedsform
    05-03-2010
    Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?
 • » Selskabsloven
    02-03-2010
    Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort
 • » Selvpensioneringskonti
    05-02-2010
    Nye muligheder for udbetaling af indestående
 • » Forskelsbehandlingsloven
    27-10-2009
    Alder er ikke gyldig fyringsgrund
 • » Årets julegave
    01-10-2009
    Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?
 • » Næringsbrev
    20-07-2009
    Nyt fælles næringsbrev til alle fødevarevirksomheder
 • » Partnerselskaber
    12-06-2009
    En overset, men interessant selskabsform
 • » SP-overvejelser
    11-06-2009
    Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning
 • » SP-bidrag
    12-03-2009
    Udbetaling af SP-opsparing i 2009
 • » Modernisering af selskabslovgivningen
    28-11-2008
    Forventning om væsentlige ændringer til selskabslovgivningen
 • » Ansættelsesbevis
    12-09-2008
    Virksomheder skal have styr på ansættelseskontrakterne
 • » Begunstigelser i pensions- og forsikringsordninger
    10-03-2008
    Ugifte samlevende bliver fremover automatisk "nærmeste pårørende" på hinandens pensioner og forsikringer
 • » Incitamentsaflønning
    18-01-2008
    Ny vejledning fra Komitéen for god Selskabsledelse
 • » Julegaver
    05-12-2007
    Beskatning af julegave fra arbejdsgiver
 • » Nye branchekoder
    23-11-2007
    Alle danske virksomheder får pr. 1. januar 2008 nye branchekoder
 • » Røgfri miljøer
    31-05-2007
    Ny lov om rygeforbud er vedtaget
 • » Ny forældelseslov på vej
    21-03-2007
    Der er fremsat lovforslag om forældelse af fordringer
 • » Virksomhedspant
    04-12-2005
    En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant
 • » Investering af pensionsmidler
    24-10-2005
    Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier
 • » Høringsforslag om forenklinger
    09-08-2005
    Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven
 • » Medarbejderobligationer
    09-06-2005
    Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger
 • » Pensionsmidler
    26-05-2005
    Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier
 • » Pensionsordninger
    27-12-2004
    Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet
 • » Ekstraordinært udbytte
    20-10-2004
    Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte
 • » Ny offentlig partner
    17-06-2004
    Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • » Modernisering af selskabslovene
    25-03-2004
    Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget
 • » Bopæl/arbejde i Danmark og Sverige
    20-02-2004
    Artiklen beskriver i hovedtræk reglerne for beskatning og social sikring, når en person bor i Sverige og arbejder i Danmark, eller omvendt.
 • » Pension i Frankrig
    21-10-2003
    Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig
 • » Tab på aktier
    07-10-2003
    Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi
 • » Renteloven
    26-03-2003
    På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig
 • » Ophørspension
    10-02-2003
    Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder.
 • » Skattefrie sundhedsbehandlinger
    22-10-2002
    Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser
 • » Ansættelsesbeviser og arbejdstid
    20-06-2002
    Nye lovkrav bør give anledning til gennemgang af ansættelsesaftaler
 • » Særlig pensionsopsparing
    06-06-2002
    Efter en lovændring er den særlige pensionsopsparing nu en reel individuel opsparing
 • » Social sikring
    15-05-2002
    Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som præsterer den væsentligste del af deres arbejdsindsats i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne for dansk social sikring
 • » Efterløn og pension
    05-04-2002
    Vilkårerne for efterløn er tæt forbundet med arten og omfanget af pensionsordninger
 • » Erhvervsserviceordningen ophører
    27-02-2002
    Folketinget har den 26. februar 2002 vedtaget en lov der nedlægger ordningen
 • » Vindmølleejere og efterløn
    20-12-2001
    Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn
 • » Arbejdsmiljølovgivningen
    14-12-2001
    Ny certificering giver mulighed for tilskud
 • » Kapitalforklaring - hvornår og hvordan?
    14-12-2001
    Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst
 • » Arbejdsmarkedspension
    30-11-2001
    Firmapensionsordninger skal leve op til eventuelle krav i overenskomster
 • » Mindsterenten er nedsat til 3 procent
    22-11-2001
    Nedsættelsen har virkning fra 23. november 2001
 • » Arbejdsmiljø og administrative bøder
    06-11-2001
    Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal give bøder til virksomheder, der begår visse overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen
 • » Firmabiler
    03-08-2001
    Gennemgang af generelle og specielle problemstillinger