Revision

Hos Kovsted & Skovgård er revision ikke blot påtegning af årsrapport og andre regnskabsopgørelser eller sikring af overholdelse af love og aftaler.

Resultatet af revisionen er mindst lige så vigtigt. Vi bestræber os på, at revisionen også fører til anbefalinger og gode råd, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, samt en mere effektiv administration.

Vi stræber altid efter at levere den højeste kvalitet, skabe de optimale løsninger og løse opgaverne til tiden. Vi er tre statsautoriserede revisorer og otte registrerede revisorer. Vi arbejder kontinuerligt med at opgradere vores faglige og personlige kompetencer. Dette sikrer dig kompetent rådgivning og brugbare løsninger.

Vi yder assistance med

 • Revision af årsrapporter
 • Afgivelse af erklæringer
 • Gennemgang af og rådgivning om forretningsgange
 • Risikovurdering
 • Rapportering
 • Forvaltningsrevision/offentlig revision
Derudover yder vi regnskabsmæssig assistance for vore kunder i henhold til lovgivning, anerkendt praksis og særskilte aftaler. Vores ydelser med regnskabsmæssig assistance er baseret på et højt fagligt niveau.

Dette opnås ved en kombination af anvendelse af it og regnskabsprogrammer og, at vores kompetente medarbejdere løbende modtager uddannelse om lovgivning og anerkendte metoder for regnskab og bogholderi, herunder sikring af kvaliteten og det retvisende billede af periode- og årsregnskaber.

Vi yder assistance med

 • Udarbejdelse af årsrapporter
 • Udarbejdelse af koncernregnskaber
 • Udarbejdelse af regnskabsmæssige specifikationer
 • Perioderegnskaber
 • Budgetlægning
 • Øvrige ad hoc-opgaver