60

29. september 2023

Meddelelse fra ledelsen

Kære regnskabslæser!

29. september 2023

Revisorrobotten

Kan og vil digitaliseringen tage over?

29. september 2023

Tid til ”indsendelse” af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger. Hvor om alting er, datoen 31. maj 2018 er værd at hæfte sig ved, hvis årsrapporten har balancedag 31. december. Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen ”uden ugrundet ophold” efter afholdelse af generalforsamlingen. De almindelige aktie- og anpartsselskaber i […]

29. september 2023

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej

29. september 2023

Hvorfor beskæftiger vi os med alt dette?

Revisorer spørger om mange ting

29. september 2023

Årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af årsregnskabsloven i høring med høringssvar 12. oktober 2018. Nu afventer vi derfor, at lovforslaget fremsættes i Folketinget. Bedømt ud fra høringsudkastet vil ændringerne komme til at berøre mindre såvel som store selskaber. For så vidt angår de store selskaber, er særligt redegørelsen for samfundsansvar i fokus, mens […]

29. september 2023

Ny ferielov

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

29. september 2023

Revisionspligt eller ej?

Er det en debat om ny vin på gamle flasker?

29. september 2023

Årsregnskabsloven er ændret – igen!

– men meget er fortsat ved det gamle

29. september 2023

I kunstens tjeneste

En helt anderledes og overraskende indgangsvinkel til revisorer