Ikke-kategoriseret

31. januar 2023

En dobbeltbeskatningsu0026shyoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, kender vi nu indholdet.

18. januar 2023

Afskrivning med 3 % på bygninger mv., der er anskaffet 1. januar 2023 eller senere

Folketinget vedtog den 22. december 2022 at nedsætte afskrivningssatsen fra 4 % til 3 % årligt for bygninger og installationer, der anskaffes den 1. januar 2023 eller senere.

18. januar 2023

Udleje af arbejdskraft fra én dansk virksomhed til en anden – hvem hæfter for skatten?

En dom fra Vestre Landsret fastslår, at hvis en dansk virksomhed formidler udenlandsk arbejdskraft til en anden dansk virksomhed, er det slutbrugeren, der hæfter for arbejdsudlejeskatten.

21. december 2022

Ligningslovens § 33 A – Østre Landsret skærper praksis

Mange lønmodtagere kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i udlandet. Østre Landsret har afsagt en principiel dom, der betyder, at visse lønmodtagere, selv om de umiddelbart opfylder betingelserne i […]

17. december 2022

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2022

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2022 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2022 også ske i perioden 1. januar 2023 – 1. juli 2023. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat  Reglerne for beregning af renter og […]

12. december 2022

Facit

Klik her for at læse

12. december 2022

Facit

Klik her for at læse

12. december 2022

Facit

Klik her for at læse

24. marts 2022

Splitleasing – kørsel for andre virksomheder er privat kørsel

Kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, er ikke erhvervsmæssig kørsel.

17. marts 2022

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.