Nyheder

16. maj 2019

Tid til indsendelse af årsrapporter

Fristen er 31. maj

15. maj 2019

Facit

Klik her for at læse

2. maj 2019

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

24. april 2019

Salg af fast ejendom

Mulighed for skatteudskydelse

17. april 2019

Morgenmøde om den nye ferielov

Kovsted og Skovgård afholder morgenmøde om den nye ferielov Onsdag den 22. maj kl. 8.00-10.30 på HORISONT Hotel og Konference Agro Food Park 10 8200 Aarhus N. Du og din virksomhed inviteres hermed til et morgenmøde om ferieloven 2020. Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020 og indeholder ændringer i måden hvorpå […]

8. april 2019

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Overblik over skattereglerne

3. april 2019

Indbetaling på aldersopsparing

Rådgivning 19. december 2017 Indbetaling på aldersopsparing Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing. 2017 er sidste år, hvor der kan foretages en indbetaling på 29.600 kr. Fra og med 2018 er den maksimale indbetaling for de fleste væsentlig mindre. Aldersopsparing – som vi kender den! Siden 2013 har man kunnet indbetale på […]

3. april 2019

Produktionsskoler

Moms & afgifter 08. februar 2019 Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal om, at salg af elevproducerede varer og ydelser på produktionsskoler mv. på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning, og dermed i lighed med undervisningen være fritaget for […]

3. april 2019

Ny ferielov

Revision & regnskab 26. februar 2019 ”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer Med den nye ferielov, som Folketinget vedtog for godt et år siden, blev en række fundamentale principper i ferielovgivningen ændret ganske markant. Især det nye begreb ”samtidighedsferie” og den nye definition af ferieåret vil give anledning til regnskabsmæssige og administrative udfordringer for især de virksomheder, […]

3. april 2019

Arbejdsudleje

Skat 13. marts 2019 Arbejdsudleje kontra entreprisekontrakt En dansk virksomheds forpligtelser med hensyn til indberetning samt indeholdelse af A-skat mv. afhænger af, om aftalen med den udenlandske virksomhed er en entreprisekontrakt, eller om der blot er tale om leje af udenlandsk arbejdskraft. Ved indgåelse af en entreprisekontrakt har den danske virksomhed ingen arbejdsgiverforpligtelser overfor de […]