Nyheder

27. januar 2002

Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse

Artiklen gennemgår en række vigtige forhold i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser

25. januar 2002

Selvangivelsen 2001

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

20. december 2001

Vindmølleejere og efterløn

Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn

17. december 2001

Fiksering af leje i familieforhold

Ved Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 fandt retten
ikke grundlag for beskatning af fikseret leje

16. december 2001

Omgørelse af rentefiksering

Skatteydere, der før en lovændring i 1998 opkrævede renter af udlån til eget selskab, kan søge om omgørelse

15. december 2001

Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier

Virksomhedsskatteloven har med virkning for 2001 og fremover fået en tilføjelse, der har betydning for personer, der investerer i aktier i ejerdrevne virksomheder

15. december 2001

Fradragsret for låneomkostninger, stiftelsesprovision og tinglysningsgbyrer med mere

Praksis for fradragsret for disse omkostninger har været usikker.På baggrund af en dom og en meddelelse gennemgås praksis

14. december 2001

Kapitalforklaring – hvornår og hvordan?

Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

14. december 2001

Ejendomsavancebeskatning

Skatteydere, der har solgt ejendomme med skattepligtig avance i perioden 1993-2000, skal være opmærksomme

14. december 2001

Sportsmoms

Bowlingcentre får moms retur uden videre – andre udbydere af sportsaktiviteter bør fremsætte krav inden 31. december 2001