Nyheder

10. februar 2002

FACITlisten

Overblik over beløbsgrænser, skattesatser og datoer

7. februar 2002

Fri telefon

Specielle problemstillinger som både arbejdsgiver og især lønmodtagere skal være opmærksomme på, før der indgås en aftale om helt eller delvist fri telefon

3. februar 2002

Beskatning ved salg af aktier

Gennemgang af de gældende regler for en personlig investor, som ikke er næringsdrivende ved handel med aktier

30. januar 2002

Skat ved rekonstruktion

Artiklen beskriver nogle alternative modeller for rekonstruktion

27. januar 2002

Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse

Artiklen gennemgår en række vigtige forhold i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser

25. januar 2002

Selvangivelsen 2001

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

20. december 2001

Vindmølleejere og efterløn

Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn

17. december 2001

Fiksering af leje i familieforhold

Ved Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 fandt retten
ikke grundlag for beskatning af fikseret leje

16. december 2001

Omgørelse af rentefiksering

Skatteydere, der før en lovændring i 1998 opkrævede renter af udlån til eget selskab, kan søge om omgørelse

15. december 2001

Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier

Virksomhedsskatteloven har med virkning for 2001 og fremover fået en tilføjelse, der har betydning for personer, der investerer i aktier i ejerdrevne virksomheder