Revision & regnskab

16. maj 2019

Tid til indsendelse af årsrapporter

Fristen er 31. maj

5. marts 2019

Årsregnskabsloven er ændret – igen!

– men meget er fortsat ved det gamle

5. marts 2019

Revisionspligt eller ej?

Er det en debat om ny vin på gamle flasker?

26. februar 2019

Ny ferielov

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

20. november 2018

Årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af årsregnskabsloven i høring med høringssvar 12. oktober 2018. Nu afventer vi derfor, at lovforslaget fremsættes i Folketinget. Bedømt ud fra høringsudkastet vil ændringerne komme til at berøre mindre såvel som store selskaber. For så vidt angår de store selskaber, er særligt redegørelsen for samfundsansvar i fokus, mens […]

20. november 2018

Hvorfor beskæftiger vi os med alt dette?

Revisorer spørger om mange ting

7. september 2018

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej

3. maj 2018

Tid til ”indsendelse” af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger. Hvor om alting er, datoen 31. maj 2018 er værd at hæfte sig ved, hvis årsrapporten har balancedag 31. december. Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen ”uden ugrundet ophold” efter afholdelse af generalforsamlingen. De almindelige aktie- og anpartsselskaber i […]

3. maj 2018

Revisorrobotten

Kan og vil digitaliseringen tage over?

20. februar 2018

Meddelelse fra ledelsen

Kære regnskabslæser!