Skat

4. august 2023

Hovedaktionærbeskatning af lystbåd

Hovedaktionærer beskattes af fri bil, lystbåd mv. ud fra en rådighedsbetragtning, normalt uanset om aktionæren gør brug af det aktiv, selskabet ejer. I en byretsdom, der omhandlede indkomståret 2012, slap hovedaktionæren dog med en beskatning af et beløb på knap 25 mio. kr. 

24. november 2022

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at spare gaveafgift.   +/- 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret fra […]

10. maj 2022

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens de højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse gælder for kørsel fra og med den 1. maj 2022. Fradrag for […]

11. februar 2022

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradrag

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

15. juni 2021

Udlejning af tofamiliehus

Ny kendelse om bundfradrag

11. juni 2021

Fri autocamper

Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

27. maj 2021

Udenlandsk arbejdskraft

Hvem skal betale skatten?