Skat

24. november 2022

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at spare gaveafgift.   +/- 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret fra […]

10. maj 2022

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens de højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse gælder for kørsel fra og med den 1. maj 2022. Fradrag for […]

11. februar 2022

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradrag

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

15. juni 2021

Udlejning af tofamiliehus

Ny kendelse om bundfradrag

11. juni 2021

Fri autocamper

Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

27. maj 2021

Udenlandsk arbejdskraft

Hvem skal betale skatten?

21. april 2021

Fri bil og skat

Ny opgørelsesmetode fra 1. juli 2021

7. april 2021

Skattefri gavekort

1.200 kr. til restaurantbesøg, forlystelser, overnatning på hoteller mv.

17. februar 2021

Fri bil og skat

Ny opgørelsesmetode fra 1. juli 2021

12. februar 2021

Skattefrie gavekort og COVID-19 test

Nyt lovforslag kan betyde skattefrihed