Elafgift

7. april 2016

Som noget nyt er der fra 1. april 2016 indført krav om, at købers CVR-nummer fremgår af fakturaen fra el-leverandøren, hvis køber vil have godtgjort elafgiften.

Den momsregistrerede køber af el er selv ansvarlig for at oplyse sit CVR-nummer til el-leverandøren.

Kravet er en følge af den såkaldte engrosmodel, som Folketinget vedtog sidste år. Denne model medfører ligeledes, at en forbruger af el fremover kun vil modtage én faktura på el, nemlig fra elhandelsvirksomheden, hvor man måske før modtog to fakturaer, nemlig en fra elhandelsvirksomheden og en fra elnetselskabet.

Der er i øvrigt ikke ændret på reglerne for godtgørelse af elafgift.

Tilbage til oversigt