25%’s ekspertbeskatning

14. maj 2002

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. L 108, men ikke helt i sin oprindelige ordlyd.

Den væsentligste ændring i forhold til de tidligere gældende regler er, at “eksperter”, som har valgt at blive bosiddende i Danmark, og for hvem maksimumsperioden på 7-år udløber efter 1. januar 2002, ikke vil skulle efterbeskattes.

Hovedregel

Efterbeskatningskravet er som nævnt ovenfor ophævet undtagen for personer, der inden for 5 år forud for ansættelsen under 25%’s-beskatningen har været

  • fuldt skattepligtigtige til Danmark eller
  • begrænset skattepligtige af lønindkomst m.v. samt overskud af virksomhed med fast driftssted i Danmark

5-års karensperiode for personer der tidligere har været skattepligtige til Danmark

Efter gældende regler kan man ikke komme under ekspertbeskatning, hvis man har været fuldt skattepligtig til Danmark indenfor de seneste 3 år forud for ansættelsen. Der må heller ikke have bestået begrænset skattepligt af lønindkomst m.v. samt virksomhed med fast driftssted i Danmark i denne 3 års periode. Denne regel er ikke ændret. Det er de øvrige betingelser for § 48 E beskatning heller ikke.

Personer, der tidligere har været skattepligtige til Danmark bliver dog stadig efterbeskattet, hvis de bliver i Danmark efter 7-års perioden. Det vil være tilfældet, hvis man returnerer til Danmark efter 3 års ophold i udlandet, men inden 5 år efter at den fulde danske skattepligt m.v. er ophørt. Returnerer man derimod først til Danmark efter at den fulde skattepligt m.v. har været bragt til ophør i mindst 5 år, kan man blive hér uden efterbeskatning.

Ikrafttræden

De lempeligere regler for efterbeskatning gælder for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2002 og senere. Det betyder, at personer, der allerede er i Danmark under § 48 E reglen, kan blive hér uden at blive efterbeskattet, medmindre de bliver fanget af den 5 årige karensperiode.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt