Årets julegave

1. oktober 2009

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, såfremt gavens værdi ikke overstiger 700 kr.

Gaver i form af kontanter og gavekort beskattes altid uanset beløbsstørrelse.

Vælger arbejdsgiveren, at årets julegave til medarbejderen skal bestå at 3 flasker vin og en æske chokolade, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 700 kr.

Vælger arbejdsgiveren derimod at indkøbe ”Byens gavekort”, der kan bruges i mange af byens butikker, til en værdi af maksimalt 700 kr., er praksis her helt klar – medarbejderen er skattepligtig af gavekortets pålydende.

Skattefri julegave efter eget valg

Er det overhovedet ikke muligt at give medarbejderen en skattefri julegave efter eget valg?

Landsskatteretten har for nylig afsagt en kendelse, hvor medarbejderen var skattefri af årets gave, selv om medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Der var tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren udvalgte 25 forskellige gaver og betalte gaverne på forhånd. Den enkelte medarbejder kunne herefter selv vælge, hvilken gave der skulle være årets julegave. Gaven kunne ikke ombyttes til kontanter.

Årets gave var i denne situation skattefri, idet konceptet efter Landsrettens opfattelse måtte sidestilles med en naturaliegave, og værdien maksimalt udgjorde 700 kr.

Elektronisk betalingskort

Skatterådet har taget stilling til årets julegave i form af et elektronisk betalingskort.

Arbejdsgiveren ønskede at udstede et elektronisk betalingskort på 500 kr. til samtlige medarbejdere. Betalingskortet kunne udelukkende anvendes i arbejdsgiverens egne butikker og restauranter. Det ville ikke være muligt at få betalingskortet konverteret til kontanter.

Skatterådet var af den opfattelse, at selv om det elektroniske betalingskort kun gav mulighed for køb hos arbejdsgiveren, havde kortet en så bred anvendelsesmulighed, at dette måtte sidestilles med et almindeligt gavekort. Årets julegave ville dermed være skattepligtig for medarbejderne.

Konklusion

Grænsen mellem skattefrihed og skattepligt for årets julegave er således fortsat, at såfremt gaven har lighedspunkter med et gavekort, så er julegaven skattepligtig.

Gaven er skattefri, hvis der er tale om en fysisk genstand, og værdien heraf ikke overstiger 700 kr.

Landsskatterettens kendelse bekræfter, at skattefrihed ligeledes kan påregnes i de situationer, hvor medarbejderen kan bestemme gaven  mellem flere udvalgte fysiske ”modeller”, og værdien ikke overstiger 700 kr.

Tilbage til oversigt