Årsopgørelse for “mindre erhvervsdrivende”

11. april 2014

Den fortrykte årsopgørelsen er i slutningen af marts 2014 udsendt til ca. 140.000 flere personer end hidtil. Eventuel overskydende skat er ligeledes udbetalt til denne “nye” persongruppe.

Årsopgørelsen skal tjekkes!

Tidligere modtog lønmodtagere og andre med enkle økonomiske forhold en udvidet selvangivelse, hvis de havde en biindkomst ved mindre erhvervsvirksomhed uden momspligt, eksempelvis indkomst ved udlejning af en lejlighed til en ung studerende. I forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2013 modtager denne persongruppe i stedet en fortrykt årsopgørelse (S 15-selvangivelsesordning) i lighed med ”almindelige” lønmodtagere/pensionister. På årsopgørelsen er der også fortrykt et forslag til virksomhedsindkomst baseret på årsopgørelsen for 2012 eller forskudsopgørelsen for 2013.

Det betyder, at lønindkomst, renteudgifter mv. for denne persongruppe ikke længere skal påføres en udvidet selvangivelse (indtastes), idet de indberettede oplysninger allerede indgår i årsopgørelsen.

Alle, der modtager en årsopgørelse uden først at have indsendt selvangivelsen, har pligt til at tjekke, om tallene er korrekte, og at alle indkomster nu er kommet med på årsopgørelsen.

De mindre selvstændige erhvervsdrivende, som nu er blevet omfattet af den fortrykte årsopgørelse, skal alt andet lige have selvangivet (indtastet) over-/underskud af virksomhed, da et eventuelt fortrykt beløb på årsopgørelsen næppe er korrekt. Selvangivelsesfristen er her den 1. juli 2014.

Tilbage til oversigt