Acontoskat for selskaber – 2015

16. februar 2015

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned.

1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. marts 2015. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts 2015 godskrives det indbetalte beløb 0,3 %.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2015 skal betales den 20. november 2016 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 4,5 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2015 – 20. november 2015 reduceres med 0,3 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 4,5 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet.

Restskattetillægget beregnet p.a. udgør 4,41 % før skat. Der kan derfor opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2015:

  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.
  • Hvis selskabets lånerente er mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabets lånerente er større end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.

Indbetaling af frivillig acontoskat og nedsættelse af ordinær acontoskat

Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat. Dette gøres på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.

6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

7. Betal derefter over Skattekontoen med den betalingslinje, som man finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på Selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.

Tilbage til oversigt