Acontoskat for selskaber – og restskat

19. oktober 2010

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. Det er derfor snart tid til at betale 2. rate af acontoskatten. Raten skal betales senest den 22. november 2010. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2010 skal betales den 21. november 2011 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 5,1 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 23. marts 2010 til 22. november 2010 reduceres med 0,4 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 5,1 % med selskabets lånerente, eller den rente selskabet får af en eventuel overskudslikviditet.

Restskattetillægget beregnet p.a. udgør 6,2 % før skat. Der kan derfor opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2010:

  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 6,2 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 6,2 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 21. november 2011.
  • Hvis selskabets lånerente er mindre end 6,2 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabets lånerente er større end 6,2 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 21. november 2011.
Tilbage til oversigt