Acontoskat – selskaber

8. februar 2012

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned.

1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. marts 2012. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts 2012 godskrives det indbetalte beløb 0,2 %. 

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2012 skal betales den 20. november 2013 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 4,3 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2012 – 20. november 2012 reduceres med 0,2 % af det indbetalte beløb.

Frivillig indbetaling? 

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 4,3 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet. 

Restskattetillægget beregnet p.a. udgør 4,29 % før skat. Der kan derfor opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2012:

  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 4,29 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat. 
  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 4,29 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2013.
  • Hvis selskabets lånerente er mindre end 4,29 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabets lånerente er større end 4,29 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2013.
Tilbage til oversigt