Ændring af momsloven

10. marts 2002

Regeringen har fremsat forslag om ændring af momsloven. Forslaget indebærer bl.a. en hævet omsætningsgrænse for obligatorisk momsregistrering, en hævet grænse for obligatorisk månedsvis afregning af moms samt en udskydelse af betalingsfristen for juni måneds moms.

Herudover indeholder forslaget også bestemmelser om momsfritagelse for almenvelgørende eller almennyttige foreningers salg af varer og ydelser samt bestemmelser om en særlig ordning for godtgørelse af moms til fremmede staters herværende konsuler.

Grænsen for momsregistrering hæves

Det foreslås, at omsætningsgrænsen for obligatorisk momsregistrering hæves fra den nuværende grænse på 20.000 kr. årligt til 50.000 kr. årligt.

En virksomhed, som i løbet af en 12-måneders periode omsætter varer og momspligtige ydelser for under 50.000 kr., er således ikke forpligtet til at lade sig momsregistrere. Der vil dog stadig være mulighed for, at virksomheden frivilligt kan lade sig momsregistrere, selvom beløbsgrænsen ikke overskrides. På denne måde sikrer virksomheden, at moms på indkøb til brug for den momspligtige omsætning kan fradrages efter momslovens almindelige regler.

Ændringen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2002.

Grænsen for månedsvis afregning af moms hæves

Det foreslås, at omsætningsgrænsen for månedsvis momsregistrering hæves fra de nuværende 10 mio. kr. til 15 mio. kr.

Virksomheder, hvis momspligtige omsætning i perioden 1. juli – 30. juni ikke overstiger 15 mio. kr., skal således afregne moms hvert kvartal.

Hvis virksomheden er opdelt i flere momsregistreringer (delregistrering), skal hver momsregistrering dog afregne moms på månedsbasis uanset omsætningens størrelse.

Ændringen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2002. Virksomheder, hvis omsætning i perioden 1. juli 2000-30. juni 2001 ikke har oversteget 15 mio. kr., vil automatisk blive overført til kvartalsvis afregning.

Betalingsfrist for juni måneds moms udskydes 15 dage

Det foreslås, at angivelses- og betalingsfristen for juni måned udskydes fra den 25. juli til den 10. august. Begrundelsen er, at den nuværende angivelses- og betalingsfrist for juni måned forhindrer mange medarbejdere i virksomheder, som traditionelt har lukket i industriferien, i at holde 3 ugers sammenhængende ferie.

Angivelses- og betalingsfristen for de øvrige 11 momsperioder ændres ikke.

Ændringen foreslås at træde i kraft den 1. juni 2002, således at angivelses- og betalingsfristen for juni måned 2002 bliver den 10. august 2002.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt