Ændring af selskabsloven på vej

11. januar 2013

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2012 sendt et forslag til ændring af selskabsloven i høring.

Høringsudkastet bærer arbejdstitlen “Ændringer i forbindelse med evaluering af selskabsloven m.v.”

Ud over det selskabsretlige område er også “lov om visse erhvervsdrivende virksomheder”, “årsregnskabsloven” og “lov om det Centrale Virksomhedsregister” omfattet af høringsudkastet.

Der er tale om et omfangsrigt forslag til ændringer, hvilket dog primært skyldes den lange række af tekniske ændringer og præciseringer, herunder sproglige justeringer, der er foretaget.

Væsentlige nyheder

De centrale nyheder i høringsudkastet er:

  • Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. For aktieselskaber fastsholdes kravet om 500.000 kr. i kapital.
  • Mulighed for at stifte et såkaldt “iværksætterselskab” uden minimumskapital.
  • Udfasning af muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.).
  • Nye regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Særligt om iværksætterselskaber

Det bliver efter forslaget muligt af stifte et anpartsselskab uden en minimumskapital.

Det såkaldte “iværksætterselskab” bliver først et rigtigt anpartsselskab, når der er opbygget en kapital på 50.000 kr. Kapitalen opbygges ved gennem en periode at hensætte 25 % af det årlige overskud.

Selskaberne kan ikke udbetale udbytte, før der er opbygget en kapital på 50.000 kr.

Ikrafttrædelse mv.

Høringsfristen udløber den 25. januar 2013

Forslaget forventes fremsat i Folketinget i slutningen af februar 2013.

Tilbage til oversigt