Aktionær- og ledelseslån

14. august 2009

I forbindelse med fremsættelsen og behandlingen af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) blev det foreslået, at det hidtidige selskabsretlige forbud mod selskabers ydelse af aktionær- og ledelseslån blev liberaliseret.
 
Efter lovforslaget ville man indføre adgang til, at selskaber under visse betingelser kunne yde lån til aktionærer og ledelsesmedlemmer og endvidere til visse personer, der står disse aktionærer og ledelsesmedlemmer særligt nær.
 
I forslaget til ændringer som følge af selskabsloven foreslog man således også en ny bestemmelse indsat i ligningslovens § 16 E, der skulle regulerer den skattemæssige behandling af, at det ville blive muligt at yde lån til aktionærer mv.

Forslaget blev dog ikke vedtaget.

Baggrunden var, at den selskabsretlige adgang til at yde aktionær- og ledelseslån i forslaget til den nye selskabslov, udgik af lovforslaget. Det indebærer, at det også fremover som udgangspunkt vil være forbudt, at et selskab yder lån til aktionærer, ledelsesmedlemmer og personer, der er nært beslægtede med disse.

Da formålet med forslaget til ligningslovens § 16 E var at forhindre, at den påtænkte selskabsretlige adgang til at yde aktionær- og ledelseslån kunne anvendes som et alternativ til udbetaling af udbytte eller løn, blev ligningslovens § 16 E heller ikke vedtaget.

Det selskabsretlige forbud mod aktionærlån gælder således stadig. Hvis et selskab alligevel yder lån til en aktionær i strid med de selskabsretlige regler, vil lånet – selvom det selskabsretligt er forbudt – i skattemæssig henseende således også stadig blive behandlet som et hvilket som helst andet lån.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt