Arbejde i udlandet

19. marts 2012

Ved arbejde i udlandet kan der – når en række betingelser er opfyldt – opnås et nedslag i den danske skat efter reglen i ligningslovens § 33 A.

Ligningslovens § 33 A er en lempelsesregel, der gælder sideløbende med lempelsesreglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Denne lempelsesregel omfatter kun lønindkomst. Er betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A opfyldt, kan personen vælge, at det er denne lempelsesregel, der skal anvendes ved den danske skatteberegning.

Lempelsesmetode

De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster lemper efter kreditmetoden. Det betyder, at der gives et nedslag i den danske skat med et beløb, der højst udgør den skat, der er betalt i udlandet. Det er selvfølgelig rart ikke at blive dobbeltbeskattet, men der opnås ingen skattebesparelse ved denne lempelsesmetode.

Lempelsesmetoden efter ligningslovens § 33 A er eksemption med progressionsforbehold. Den udenlandske løn skal selvangives i Danmark, men den danske skat nedsættes med den del af den beregnede skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, dog kun halvdelen, hvis Danmark er tillagt beskatningsretten til lønindkomsten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Opholdskrav

For at kunne anvende ligningslovens § 33 A skal udlandsopholdet have en varighed på mindst 6 måneder og må kun afbrydes af ferie eller lignende på i alt 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode.

Denne 42-dages-regel giver anledning til megen dagetælling. Har man talt forkert, er konsekvensen, at man ikke kan få lempelse efter ligningslovens § 33 A, og det er ofte store skattebesparelser, man herved går glip af.

Ny kendelse

Landskatteretten har netop afsagt en kendelse om 42-dages-reglen.

Personen havde arbejdet i udlandet i perioden fra den 2. januar til den 20. december. I denne periode havde han været i Danmark på ferie i 79 dage. Da opholdet i udlandet havde haft en varighed af godt 11 ½ måned, skulle antal tilladte dage i Danmark umiddelbart ikke være overskredet (7 dage pr. måned eller i alt 79-80 dage).

Men reglen og praksis siger, at opholdet i Danmark ikke må overstige 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode. Dette var tilfældet, og konsekvensen blev, at han alene var berettiget til lempelse for perioden fra den 25. marts til den 27. september.

Personen mistede således retten til lempelse for næsten halvdelen af lønindkomsten, fordi antal tilladte dage i Danmark var ”forkert” placeret.

Tilbage til oversigt