Arbejdsgiverbetalt motionsløb

4. februar 2011

Skatterådets svar var, at medarbejderne ikke skulle beskattes, da arrangementet kunnet sidestilles med en firmaskovtur eller lignende, hvor der efter praksis ikke sker beskatning.

Sagen kort

En virksomhed påtænkte at lave et firmaarrangement i form af et motionsløb, eksempelvis DHL Stafetten. Det forventedes, at et meget stort antal af medarbejderne ville deltage i selve motionsløbet, og andre medarbejdere ville være heppekor for de løbende kollegaer.

Arbejdsgiveren ville betale startgebyret, løbetrøje med firmanavn, T-shirts med firmanavn til heppekoret, og en massør ville være til rådighed for løberne. Efter løbet ville der være socialt samvær i et lejet telt, hvor der foregik spisning.

Skatterådets svar

Skatterådets svar var, at medarbejderne var skattefri af hele arrangementet, da dette kunne sidestilles med en firmaskovtur, hvor der efter praksis ikke sker beskatning af medarbejderne.

Af Skatterådets svar fremgår endvidere, at det ikke er en forudsætning for skattefrihed, at alle medarbejdere deltager, men at skattefrihed dog er betinget af, at et arrangement skal henvende sig til en bred kreds af medarbejdere, der potentielt kan deltage. Skatterådet tilføjer, at hvis arrangementet eksempelvis er et maratonløb, vil arbejdsgiverens betaling af deltagergebyr mv. antagelig medføre skattepligt for medarbejderne, da det må formodes, at kun et fåtal af virksomhedens medarbejdere er i stand til at deltage i et maratonløb.

Konklusion

Konklusionen er: Træk i løbetøjet og deltag i DHL Stafetten eller andre ”almindelige” motionsløb, og du er skattefri af arbejdsgiverens betaling for deltagergebyr mv.

Måske kan maratonløbere også være skattefri af arbejdsgiverens betaling af deltagergebyr mv., hvis eksempelvis der er tale om et arrangement, hvor der er flere distancer, således at de fleste af virksomhedens medarbejdere kan deltage.

Tilbage til oversigt