Arbejdsmarkedspension

30. november 2001

 

Man skal som arbejdsgiver være meget opmærksom på, om man opfylder kravene til pensionsordning for ansatte, der er omfattet af overenskomst. I modsat fald kan det måske koste dyrt.

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2000 blev der vedtaget konkrete krav til indhold i pensionsordning – også for funktionærer. Har man ansatte indenfor HK-området, eller funktionærer der udfører teknisk arbejde, er det nødvendigt at danne sig et overblik over, hvorvidt disse er omfattet af overenskomster. Hvis nogle ansatte er omfattet af overenskomster, skal en eventuel firmapensionsordning for disse som minimum leve op til de konkrete krav i de pågældende overenskomster.

Man skal være opmærksom på, at det ikke alene er medarbejderens tilhørsforhold til et fagforbund, der afgør, hvorvidt medarbejderen er omfattet af overenskomsten. F.eks. vil en person beskæftiget med teknisk arbejde i en virksomhed, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation, som udgangspunkt være omfattet af overenskomst med Teknisk Landsforbund.

Hvad kan der ske, hvis pensionsdækningen ikke er rigtigt sammensat ?

For det første kan man blive mødt med krav fra medarbejderen (og dennes organisation) om, at pensionsordningen flyttes over til f.eks. HK-pension eller Teknikerpension, som jo opfylder kravene. Og måske vil der også komme krav om, at der skal betales med tilbagevirkende kraft, hvis man ikke har indbetalt tilstrækkelige pensionsbidrag.

For det andet kan det ikke afvises, at arbejdsgiveren måske kan blive erstatningspligtig, hvis medarbejderen bliver syg eller kommer til skade, og dette ikke er dækket tilstrækkeligt via pensionsordning.

Emnet er yderst relevant lige nu, idet funktionæroverenskomsternes skærpede krav til pensionsordninger træder i kraft ved årsskiftet.

Gennemgang nu!

Hvis man ikke allerede er i gang med at gennemgå området i virksomheden, anbefaler vi, at man går i gang med det nu, således at en eventuel firmapensionsordning kan blive justeret, så den lever op til kravene. Mange er nok blevet – eller vil blive – kontaktet af pensionsselskabet omkring dette. Men det er vigtigt, at virksomhederne gør sig klart, at det er deres ansvar, at det er på plads – og dermed også virksomheden selv, der kan komme til at betale, hvis forholdene ikke er i orden.

Hvis man er usikker på, om virksomhedens forhold er i orden på dette område, er det vigtigt at få iværksat en undersøgelse. Det anbefales, at koordinere arbejdet med sin arbejdsgiverforening, der kan vejlede detaljeret om reglerne og hjælpe med at danne et overblik over området.

Tilbage til oversigt