Arbejdsmiljø og administrative bøder

6. november 2001

 

Der lægges nu pres på virksomhedernes egenindsats på arbejdsmiljøområdet. Fra 1. november 2001 vil Arbejdstilsynet give bøder på 10.000 kr. for visse overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Dette retter sig specielt mod manglende overholdelse af de formelle krav. En virksomhed kan altså med andre ord blive mødt med krav om bøder for i alt 30.000 kr., hvis følgende lovovertrædelser er begået:

  • Der er ikke udarbejdet den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)
  • Der er ikke etableret den lovpligtige sikkerhedsorganisation, eller der er ikke gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af sikkerhedsgruppen
  • Virksomheden er ikke tilsluttet bedriftssundhedstjeneste efter reglerne

Bødereglerne skal ses i lyset af en række markante ændringer på arbejdsmiljøområdet, som er trådt i kraft i løbet af 2001.

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering – i daglig tale kaldet APV. Arbejdspladsvurderingen skal foretages af arbejdsgiveren i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller de ansatte. Virksomheder uden ansatte skal ikke udarbejde APV.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gennemføre arbejdspladsvurderingen, og hvor omfattende den skal være. Det vigtigste er, at man finder en metode, som kommer rundt om de problemer, der måtte være, og at arbejdspladsvurderingen er skriftlig.

Arbejdstilsynet vil fra den 1. november 2001 give bøder til virksomheder med fem eller flere ansatte, der ikke har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering. Bøden er på 10.000 kr. Der gives ikke bøder til virksomheder med under fem ansatte før den 1. april 2002.

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljøuddannelse

Hovedreglen er, at alle virksomheder med fem eller flere ansatte skal have en sikkerhedsorganisation. Der gælder dog særlige regler for bygge- og anlægspladser samt for havnearbejde. Sikkerhedsorganisationen skal mindst bestå af en sikkerhedsrepræsentant, der er valgt af de ansatte, og en arbejdsleder.

Arbejdstilsynet vil fra den 1. november 2001 give bøder til virksomheder med fem eller flere ansatte, der ikke har oprettet en sikkerhedsorganisation. Det betyder, at virksomheden vil få en bøde på 10.000 kr., hvis der ikke er valgt en sikkerhedsrepræsentant.

Alle medlemmer af sikkerhedsgruppen – sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder – skal gennemgå “Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse”. Uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter, at sikkerhedsgruppen er dannet. Arbejdsgivere/virksomhedsledere, der selv sidder i sikkerhedsgruppen, har dog ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen.

Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, hvis de har gennemført den hidtil gældende uddannelse efter den 1. april 1991.

Arbejdstilsynet vil fra den 1. november 2001 give bøder til virksomheder, hvis sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder ikke har gennemført sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse senest otte måneder efter, at sikkerhedsgruppen er dannet. Bøden er på 10.000 kr.

Bedriftssundhedstjeneste

Virksomheder i en række brancher har pligt til at være tilsluttet – eller have etableret – en godkendt bedriftssundhedstjeneste (BST). Fra den 1. oktober 2001 og frem til 2005 vil pligten successivt indtræde for virksomheder i de øvrige brancher. Fra og med 2005 vil alle ansatte i alle brancher således være omfattet af en BST.

Arbejdstilsynet vil fra den 1. november 2001 give bøder til virksomheder, der ikke er tilsluttet eller har oprettet en godkendt bedriftssundhedstjeneste, hvis virksomheden er omfattet af BST-pligten. Bøden er på 10.000 kr. Der gives ikke bøder til virksomheder, der bliver omfattet af BST-pligten den 1. oktober 2001 eller den 1. januar 2002, før den 1. april 2002.

Hjælp at hente

Hvis man vil læse love og bekendtgørelser m.v. på arbejdsmiljøområdet, kan man finde disse på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ligeledes henledes opmærksomheden på, at man evt. kan få assistance fra BST til at få gennemført APV m.v. Hvis man er BST-pligtig betaler man et årligt bidrag pr. medarbejder til BST, og til gengæld herfor har man et antal gratis rådgivningstimer til rådighed hos BST. Disse løber pr. kalenderår, og har man ikke brugt dem for år 2001 endnu, så er der her en oplagt mulighed for at få dem anvendt.

Arbejdstilsynet
Tilbage til oversigt