Arbejdsudleje og rejseregler

7. oktober 2011

Det er arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomhed udlejer en eller flere medarbejdere til at arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Medarbejderne kan være ansat i et udenlandsk vikarbureau eller i en anden udenlandsk virksomhed. Det kan eksempelvis være en tysk murervirksomhed, som har ledig arbejdskraft, og som udlejer to mand til en dansk murervirksomhed, der mangler arbejdskraft i en periode.

Når den danske virksomhed (hvervgiveren) har retten til det udførte arbejde og bærer ansvaret og risikoen for det arbejde, de udenlandske personer udfører, så er der tale om arbejdsudleje.

Ved arbejdsudleje er personerne formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvilket også betyder, at det er ham, der udbetaler lønnen. Ansvaret for at indeholde A-skat og AM-bidrag ligger normalt hos arbejdsgiveren, men ved arbejdsudleje til en dansk virksomhed overgår indeholdelsespligten til den danske hvervgiver.

Den arbejdsudlejede person skal altid betale skat til Danmark af løn mv. for arbejde udført her. Det gælder uanset længden af arbejdsperioden. Hvis personen ikke har bopæl i Danmark og opholder sig her i mindre end 6 måneder, indtræder der ikke fuld dansk skattepligt – personen er kun begrænset skattepligtig.

Beskatningsformer

En arbejdsudlejet person, der kun er begrænset skattepligtig til Danmark, kan vælge mellem følgende to former for beskatning af lønnen:

  • Lønnen beskattes efter de almindelige regler, der giver mulighed for fradrag for lønmodtagerudgifter, herunder eventuelt fradrag efter rejsereglerne (skattetræk på grundlag af skattekort).
  • Bruttolønnen beskattes med AM-bidrag og herudover en skat på 30 %.

Umiddelbart lyder en beskatning på 30 % med tillæg af AM-bidrag som en ”billig løsning”. Man skal dog være opmærksom på, at denne skat betales af bruttolønnen med tillæg af skattepligtige personalegoder.

Ny afgørelse fra Skatterådet

Skatterådet har for nylig offentliggjort en afgørelse om beskatning af fri kost og logi for arbejdsudlejede personer. Der var tale om personer, der kun var begrænset skattepligtige til Danmark og derfor kunne vælge at blive beskattet med en bruttoskat på 30 % med tillæg af AM-bidrag. Personerne opfyldte rejsereglerne, hvilket vil sige, at de havde bibeholdt deres bolig i udlandet og kun skulle arbejde i Danmark midlertidigt.

Efter de almindelige regler vil en person, der er på rejse, være skattefri af arbejdsgiverbetalt kost og logi. Arbejdsgiveren kan i stedet vælge at dække medarbejderens rejseudgifter med Skatterådets standardsatser for skattefri rejsegodtgørelse, hvor døgnsatsen for kost er 455 kr. og logi 195 kr. Men sådan er reglerne ikke, hvis arbejdsudlejede personer vælger bruttobeskatning. Disse personer skal beskattes af:

  • Fri kost og logi
  • ”Skattefri” rejsegodtgørelse.

Vælger den arbejdsudlejede person derimod at blive beskattet efter de almindelige regler, vil der ikke skulle ske beskatning af fri kost og logi, når rejsereglerne er opfyldt. Vælger arbejdsgiveren i stedet at udbetale godtgørelser, der ikke overstiger Skatterådets standardsatser, vil disse være skattefrie efter de almindelige regler.

Bruttobeskatning kan i nogle tilfælde betyde en forøget skattebetaling i forhold til almindelige beskatning.

Tilbage til oversigt