Arbejdsudleje og rejsereglerne

12. marts 2013

Det er arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomhed udlejer en eller flere medarbejdere til at arbejde i Danmark for en dansk virksomhed.

For aftaler der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012, er der sket en udvidelse af begrebet arbejdsudleje. Selv om en dansk virksomhed formelt indgår en entreprisekontrakt med en udenlandsk virksomhed, er der skattemæssigt tale om arbejdsudleje, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde.

Indeholdelse og betaling af arbejdsudlejeskat

Ved arbejdsudleje er personerne formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvilket også betyder, at det er ham, der udbetaler lønnen. Ansvaret for at indeholde A-skat og AM-bidrag ligger normalt hos arbejdsgiveren, men ved arbejdsudleje til en dansk virksomhed overgår indeholdelsespligten til den danske hvervgiver.

En arbejdsudlejet person skal altid betale skat til Danmark af løn mv. for arbejde udført her. Det gælder, uanset længden af arbejdsperioden. Hvis personen ikke har bopæl i Danmark og opholder sig her i mindre end seks måneder, indtræder der ikke fuld dansk skattepligt – personen er kun begrænset skattepligtig.

En arbejdsudlejet person, der kun er begrænset skattepligtig til Danmark, kan vælge mellem følgende to former for beskatning af lønnen:

  • Lønnen beskattes efter de almindelige regler, der giver mulighed for fradrag for lønmodtagerudgifter, herunder eventuelt fradrag efter rejsereglerne (skattetræk på grundlag af skattekort).
  • Bruttolønnen beskattes med AM-bidrag og herudover en skat på 30 %.

Skal der betales skat af fri kost og logi?

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en afgørelse om beskatning af fri kost og logi for arbejdsudlejede personer. Der var tale om personer, der kun var begrænset skattepligtige til Danmark og derfor kunne vælge at blive beskattet med en bruttoskat på 30 % med tillæg af AM-bidrag. Personerne opfyldte rejsereglerne, hvilket vil sige, at de havde bibeholdt deres bolig i udlandet og kun skulle arbejde i Danmark midlertidigt.

Landsskatteretten fandt, at fri kost og logi var skattefrit, uanset om udgiften blev afholdt af den udenlandske arbejdsgiver eller den danske virksomhed, idet personerne opfyldte rejsereglerne.

De arbejdsudlejede personer kunne derimod ikke få skattefri dækning af kost og logi med de gældende satser for skattefri rejsegodtgørelse, når de blev beskattet med arbejdsudlejeskat på 30 % med tillæg af AM-bidrag.

Skattefri rejsegodtgørelse forudsætter, at den arbejdsudlejede person fravælger bruttobeskatning, og lader sig beskatte efter de almindelige regler.

Tilbage til oversigt