Befordringsfradraget falder

30. december 2013

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2014 nedsættes en smule i forhold til 2013.

Rådet har samtidig besluttet et mindre fald i satserne for den skattefri befordringsgodtgørelse.

Befordringsfradrag

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

0 – 24 km inklusive: Intet fradrag.
25 – 120 km inklusive: 2,10 kr. pr. km.
Over 120 km: 1,05 kr. pr. km.

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 120 km, som for kørsel mellem 24 – 120 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2014 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,73 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 2,10 kr. pr. km.

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2013-satsen tale om en formindskelse på 9 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er faldet med 3 øre pr. km.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er uændret i forhold til 2013-satsen og udgør således 0,51 kr. pr. km.

Udkantskommuner
Tilbage til oversigt