Beskatning af fri avis

20. august 2010

Arbejdsgiverens betaling af avis, der leveres på medarbejderens bopæl, er skattepligtig, hvis avisen erstatter almindeligt avishold i husstanden. Det skattepligtige personalegode skal arbejdsgiveren indberette til SKAT.

Aviser, der er tilgængelige på arbejdspladsen, medfører ikke beskatning af medarbejderne.

Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er skattefrie, hvis den samlede værdi af disse goder maksimalt udgør 5.500 kr. (2010) pr. år. Der er tale om en bagatelgrænse, og hvis årets goder overstiger grænsen, skal der betales skat af den samlede værdi. Arbejdsgiveren skal ikke indberette personalegoder omfattet af bagatelgrænsen, heller ikke selv om medarbejderen er skattepligtig, fordi den samlede værdi af goder omfattet af bagatelgrænsen overstiger 5.500 kr. (2010).

Arbejdsgiverbetalt avis, der leveres på medarbejderens bopæl, kan være omfattet af bagatelgrænsen, når avisen i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet. En arbejdsgiver kan ikke tilbyde alle medarbejderne fri avis og så forudsætte, at avisen falder ind under bagatelgrænsen. Arbejdsgiveren skal foretage en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt avisen for den enkelte medarbejder har betydning for arbejdets udførelse. Fører vurderingen til, at der er et arbejdsmæssigt behov for avisen, er den frie avis omfattet af bagatelgrænsen. I modsat fald er der tale om et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren skal indberette til SKAT.

Tilbage til oversigt