BoligJob-ordningen

7. maj 2012

Efter gældende regler er det en betingelse for fradrag i 2011, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december 2011.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der er fradrag for arbejde udført i 2011, selv om regningen først er betalt i januar eller februar 2012. Hvis arbejdet er betalt i januar eller februar 2012, kan man først indberette udgiften som et fradrag i 2011, når ændringen er vedtaget. Indberetningen vil skulle ske i TastSelv. 

Man kan selv vælge, om man ønsker fradraget i 2011 eller 2012.

Også fristen for betaling af udgifter for arbejde udført i 2012 foreslås forlænget. Arbejde udført i 2012 skal betales senest den 28. februar 2013 for at opnå fradrag i 2012. Da servicefradraget ikke gælder i 2013, vil betaling den 1. marts 2013 eller senere betyde, at der ikke kan opnås fradrag, selv om arbejdet er udført i 2012. 

Betalt med check senest den 29. februar 2012

Efter gældende regler er der ikke servicefradrag, når arbejdet er betalt kontant eller med check. Fradrag forudsætter, at der sker elektronisk betaling via indbetalingskort, bankoverførsel eller lignende.

Skatteministeren har lovet at give personer, der har betalt med check senest den 29. februar 2012, ret til servicefradrag. Ved betaling den 1. marts 2012 eller senere opnås der ikke fradrag, hvis arbejdet er betalt med check.

Lovforslaget omhandler ikke dette løfte, men det antages, at løftet vil blive indfriet via en ændring i bekendtgørelsen om servicefradrag.

Tilbage til oversigt