Bruttotrækordninger

1. marts 2008

SKAT har netop offentliggjort en afgørelse, hvorefter en bruttotrækordning var i strid med reglerne om pligt til indeholdelse af A-skat.

Hvorfor kunne ordningen ikke godkendes? Fordi der var tale om kørselsgodtgørelse. 

Bruttotrækordning – hvorfor?

Bruttotrækordninger kan være interessante både for arbejdsgivere og ansatte, fordi visse personalegoder efter lovgivning og praksis begunstiges skattemæssigt i forhold til beskatning af kontant løn. Nogle personalegoder er skattefrie. Andre personalegoder værdiansættes til et beløb, der afviger fra den udgift, som arbejdsgiveren har afholdt. 

Udgangspunktet for beskatning af personalegoder er statsskatteloven, der fastslår, at alle indtægter er skattepligtige. Ligningsloven indeholder samme princip om beskatning af personalegoder og fastslår desuden, at naturalier som hovedregel skal værdiansættes til den objektive markedsværdi.

Skattepligten og værdiansættelsen kan kun fraviges, hvis der er særskilt hjemmel hertil i lovgivningen eller praksis.

Hvis et skattepligtigt naturaliegode skal værdiansættes til den objektive markedsværdi, er en bruttotrækordning ikke interessant, bortset fra eventuel besparelse af AM-bidraget.

Bruttotrækordninger er derfor kun interessante i de tilfælde, hvor personalegodet er skattefrit, eller hvor personalegodet beskattes med et lavere beløb end markedsværdien.

Kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel er skattefri, så derfor kunne en bruttotrækordning være interessant, hvis arbejdsgiveren ikke vil (eller eventuelt kun delvis vil) udbetale en sådan skattefri kørselsgodtgørelse. 

Afgørelse fra Skatterådet

Ved kørsel mellem sædvanlig bopæl og en ny arbejdsplads er kørslen erhvervsmæssig de første 60 arbejdsdage. Arbejdsgiveren kan derfor udbetale skattefri kørselsgodtgørelse – eksempelvis til en nyansat medarbejder – ved kørsel i egen bil.

Hvis nu arbejdsgiveren ikke vil udbetale skattefri kørselsgodtgørelse oveni den aftalte løn, kan der så udbetales skattefri kørselsgodtgørelse ved etablering af en bruttotrækordning?

Skatterådet har svaret nej hertil.

Begrundelsen for dette negative svar er, at det af ligningsloven fremgår, at kørselsgodtgørelse skal medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. Det samme gælder i øvrigt rejseudgifter (kost og logi) efter Skatterådets satser.

Der er altså i ligningsloven et direkte forbud mod etablering af en bruttotrækordning i disse situationer.

Et sådant forbud mod etablering af bruttotrækordning gælder i øvrigt også computere, jf. ligningslovens § 16, stk. 12.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt