Delvis fri telefon

3. april 2012

En medarbejder, hvor arbejdsgiveren stiller fri telefon til rådighed, skal beskattes af 2.500 kr. om året (2012).

Skatterådet har for nylig offentliggjort en afgørelse, der konkluderer, at den årlige beskatning udgør 2.500 kr., selv om medarbejderen kun har delvis fri telefon.

Der var tale om en virksomhed, som ønskede, at en række medarbejdere skulle have en mobiltelefon, da det arbejdsmæssigt var hensigtsmæssigt. Arbejdsgiveren ville betale anskaffelsen af mobiltelefonen og samtaleudgifter på op til 500 kr. pr. kvartal. Samtaleudgifter herudover skulle medarbejderen selv betale.

Skatterådets svar var, at medarbejderen skulle beskattes af fri telefon med 2.500 kr. årligt (2012), selv om arbejdsgiveren ikke betalte de fulde samtaleudgifter. Medarbejderens egenbetaling kunne ikke nedsætte den skattepligtige værdi af fri telefon.

Medarbejderens betaling kvartalsvis til arbejdsgiveren for den del af samtaleudgifterne, der måtte overstige 500 kr., ville arbejdsgiveren modregne på lønsedlen inden udbetaling af løn. Skatterådets svar var, at da der ikke var indgået en egentlig bruttotrækordning, så skulle fradraget på lønsedlen ske efter, at der var indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Konklusion

Skatterådets afgørelse er korrekt, men det er nok ikke den skattemæssigt mest hensigtsmæssige måde at indrette sig på. En bruttotrækordning, hvor der aftales en generel lønnedgang, er skattemæssigt mere gunstig for medarbejderen. Men arbejdsgiveren løber selvfølgelig så også den risiko, at samtaleudgifterne overstiger den aftalte bruttolønnedgang.

Tilbage til oversigt