Den “nye” BoligJobordning

10. november 2015

Regeringen er blevet enig med et flertal i Folketinget om, hvilke ydelser, der skal berettige til fradrag i 2016 og 2017. Serviceydelser, der giver fradrag, er de samme som hidtil, medens ydelser, der berettiger til håndværkerfradrag, er ændret.

Det maksimale fradrag i 2016 og 2017

Det er fortsat kun lønudgifter, der kan fratrækkes.

Det årlige fradrag kan maksimalt udgøre 18.000 kr. pr. person, fordelt med 12.000 kr. til håndværkerfradrag og 6.000 kr. til serviceydelser.

Serviceydelser

Det maksimale årlige fradrag for serviceydelser udgør fra og med 2016 6.000 kr. pr. person.

De ydelser, der berettiger til fradrag, er de samme som hidtil, hvilket vil sige:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendige og udvendige

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning, lugning, klipning af hæk, beskæring af buske og træer
 • Snerydning.

Håndværkerfradrag

Det maksimale årlige håndværkerfradrag udgør fra og med 2016 12.000 kr. pr. person. Der er indført fradrag for lønudgifter til en række nye grønne ydelser, og fradragsretten er fjernet for nogle ikke-grønne ydelser. Så skal huset males indvendigt, eller skal der sættes nyt køkken op osv., så skal det ske i 2015, hvis man vil have håndværkerfradrag.

Listen for fradragsberettigede arbejder, ser således ud fra og med 2016:

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, eksempelvis:

 • Indsættelse af isokernforing og filer

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, eksempelvis:

 • Nye ruder, vinduer og forsatsvinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

Isolering af gulv, eksempelvis:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, eksempelvis:

 • Radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg, urstyring og udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, eksempelvis:

 • Bevægelsesfølere, inklusive afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inklusive afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (inklusive afledt ledningsarbejde)

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, eksempelvis:

 • Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser.

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solcelle – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, eksempelvis:

 • Solvarmeanlæg – hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, eksempelvis:

 • Varmepumpe, der ikke kan køle
 • Jordvarme – hele jordvarmesystemet, inklusive jordslange
 • Installation af luft-til-vand varmepumpe, herunder luft-til-luft varmepumpe, der kan køle

Installation eller forbedring af ventilation, eksempelvis:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Energirådgivning

 • Energirådgivning til energiforbedringer

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, eksempelvis:

 • Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i eksempelvis indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber ovenpå et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, eksempelvis:

 • Kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivnings-, minirensnings- og rodzoneanlæg, højvandslukkere samt regnvandsfaskiner.

Andre grønne ydelser

Radonsikring, eksempelvis:

 • Radonudsugning

Installation af ladestik til el-biler

 • Kraftstik eller tilsvarende stil eller ladeboks til opladning af el-biler

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Afmontering af eksisterende brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), eksempelvis:

 • Maling af vinduesrammer, døre og ydervægge.

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens rammer).
Tilbage til oversigt