Digital postkasse

26. september 2013

 Alle virksomheder, foreninger og andre, der har et CVR-nummer, skal fra 1. november 2013 oprette en ”postkasse” til sikker Digital Post fra det offentlige.

Postkassen er knyttet til virksomhedens CVR-nummer og følger virksomheden – også når virksomheden skifter adresse eller e-mail.

I postkassen – der er gratis – vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om f.eks. sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn, rykkere for årsrapporter og meddelelser om støtte fra kommunen.

Oprettelsen af postkassen sker via hjemmesiden Virk.dk/postkasse. Heraf fremgår også yderligere information om den digitale postkasse, blandt andet følgende:

  • Virksomheden får samlet al digital post i samme postkasse – også evt. post fra virksomhedens e-boks.
  • Der er mulighed for nem og overskuelig opbevaring af den digitale post.
  • Der er mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar.
  • Der er mulighed for at modtage sms-påmindelser – NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, f.eks. om frister for indberetning
  • Virksomhedens NemID administrator vil kunne uddele brugerrettigheder til postkassen

Retsvirkningerne af digital kommunikation via den digitale postkasse kan sidestilles med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel post. Meddelelser i den digitale postkasse anses for at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i postkassen.

Alle virksomheder med videre, der er indehaver af et CVR-nummer, skal derfor være opmærksomme på fristen for oprettelse af den digitale postkasse, således at man senest fra den 1. november kan gennemse denne for digital post.

Erhvervsstyrelsens hjemmeside
Tilbage til oversigt