Digitale regnskaber

18. april 2011

Folketinget vedtog for nylig et lovforslag om obligatorisk digital kommunikation for virksomhederne.

Vedtagelsen betyder, at de ca. 210.000 virksomheder, som har pligt til at indsende regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i løbet af forholdsvis kort tid skal indsende regnskaberne digitalt.

I første omgang var lovforslaget udformet således, at virksomheder i regnskabsklasse B allerede skulle indberette 2011-regnskaber digitalt. For at lette virksomhedernes overgang til digital indberetning af regnskaber, er der imidlertid indført en række overgangsordninger. For B-virksomhederne betyder det, at langt de fleste virksomheder med B-regnskaber kan vente et år med at indsende regnskabet digitalt.

To systemer

Virksomhederne kan allerede nu bruge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens digitale regnskabsløsninger.

Det ene system er en basis-løsning til virksomheder med meget enkle regnskaber. Her indberetter virksomhederne ved at genindtaste deres regnskabsdata. Når der indtastes data i basis-løsningen, konverteres disse automatisk til det såkaldte XBRL-format, der anvendes ved dannelsen af digitale regnskaber.

Det andet system er rettet imod regnskaber, som ikke kan passes ind i basis-løsningen. Dette system skal bruges på mere omfattende regnskaber, og vil eksempelvis være obligatorisk til indberetning for virksomheder i regnskabsklasse C. For at indberette i dette system, skal virksomheden have adgang til specialsoftware, som kan indsende regnskabet i XBRL-formatet.

Udover XBRL-filen skal virksomheden eller dennes revisor/rådgiver indsende en pdf-fil, hvor virksomhedens regnskab præsenteres i læsbar skrift. I pdf-filen får virksomheden mulighed for at præsentere regnskabet med valgfrihed for eksempelvis logo, billeder og grafer, hvilket XBRL-filen ikke giver mulighed for i dag. Når virksomhederne har vænnet sig til at håndtere indberetning af de digitale regnskaber, og den internationale udvikling på XBRL-området er endnu længere fremme, vil indsendelsen af pdf-filen ifølge lovbemærkningerne kunne udfases og afskaffes.

Hvornår?

Virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette regnskaber for regnskabsår, der afsluttes 31. januar 2012 eller senere. B-virksomheder med kalenderårsregnskaber vil således først skulle indberette deres regnskab (kalenderårsregnskabet 2012) digitalt i løbet af foråret 2013.

Virksomheder i regnskabsklasse C skal tidligst indberette digitalt fra udgangen af 2012

Virksomheder i regnskabsklasse D skal tidligst indberette digitalt fra udgangen af 2013.

Tilbage til oversigt