Ejendomsværdiskatten

16. december 2002

Den ejendomsværdiskat, der skal betales for 2003 (af danske ejendomme), bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

?

Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2003

?

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5%

?

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002

Disse værdier er fastsat på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering, der til og med januar 2002 er blevet foretaget en gang hvert andet år.

Ejendomsskatten betales ved siden af de egentlige indkomstskatter, men opkræves sammen med indkomstskatterne. Ejendomsværdiskatten kan ikke nedsættes af et eventuelt skattemæssigt underskud.

Ejendomsværdiskat betales af såvel danske som udenlandske ejendomme. Der skal betales ejendomsværdiskat af en ejendom i Danmark, uanset om ejeren er bosat her eller i udlandet.

Ejendomsværdiskatten er 10 promille (1%) af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en progressionsgrænse på 3.040.000 kr. i indkomståret 2003. Af ejendomsværdien over progressionsgrænsen betales 30 promille.

For udenlandske ejendomme udgør beregningsgrundlaget den mindste værdi af:

?

Handelsværdien pr. 1. januar 2003

?

Handelsværdien pr. 1. januar 2001

Er ejendomme erhvervet efter 1. januar 2001, anvendes handelsværdien på købstidspunktet i stedet for handelsværdien pr. 1. januar 2001.

Til handelsværdien pr. 1. januar 2001 tillægges prisen på om-, til- eller nybygning foretaget efter 1. januar 2001.

Skatten nedsættes forholdsmæssigt

Ved delvis udleje bliver ejendomsværdiskatten nedsat forholdsmæssigt, men det afhænger af den metode for opgørelse af lejeindtægt, der vælges. Der gives desuden nedslag, hvis ejendommen har været ubeboelig i en periode.

Når den beboede ejendom ejes sammen med andre, skal der kun betales ejendomsværdiskat af den del, der svarer til ejerens andel af ejendommen. Ejendomsværdiskatten beregnes for hele ejendommen som om den var eneejet, hvorefter en andel heraf – svarende til ejerandelen af ejendommen – betales i ejendomsværdiskat.

For tofamiliehuse er beregningsgrundlaget dog den ejendomsværdi, der ved vurderingsmeddelelsen er henført til ejerens lejlighed, og ikke ejerandelen af den samlede ejendom.

Kun samejere, der anses for at benytte ejendommen, betaler ejendomsværdiskat. Øvrige ejere beskattes af de faktiske lejeindtægter eller en skønsmæssig lejeværdi svarende til markedslejen.

Som følge af skattestoppet skal der af ejendomsværdiskatten fra 2002 beregnes et nedsættelsesbeløb, der fastfryses og trækkes fra ejendomsværdiskatten de efterfølgende år.

Skattestoppet betyder, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for den samme ejendom i samme stand med samme ejer ikke vil stige udover ejendomsværdien for 2001 + 5%.

Eksempel på beregning af nedsættelsesbeløb for 2002

Ejeren er ikke pensionist. Ejeren ejer ejendommen 100%.

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 + 5%

Ejendomsværdiskat for 2001*

10 promille af 1.575.000 kr.

Nedslag for at have erhvervet senest 1.7.1998: 2 promille af 1.575.000 kr.

Yderligere nedslag for at have erhvervet senest 1.7.1998: 4 promille af

1.575.000 kr., dog maksimalt 1.200 kr. (hvis berettiget til standardfradrag

efter gamle regler)

Beregnet (helårlig) ejendomsværdiskat for 2002

Helårlig ejendomsværdiskat for 2002 må maksimalt stige til: 4.000 kr. (ejendomsværdiskat for 2001) + 2.400 kr. = 6.400 kr.

Nedsættelsesbeløb, der skal fastfryses: 11.400 kr. – 6.400 kr.

Ejendomsværdiskat til betaling for 2002

kr.

1.575.000

4.000

15.750

-3.150

1.200

11.400

-5.000

6.400

———-

* Beregnet ejendomsværdiskat på årsopgørelsen for 2001 for hele året og for hele ejendommen.

Tilbage til oversigt