Elektronisk momsangivelse

24. september 2008

I juni måned i år blev der foretaget en række ændringer til momsloven. Samtidig blev det besluttet at indsætte en bestemmelse i momsbekendtgørelsen om, at momsangivelse som hovedregel skal ske elektronisk.

Fra 1. januar 2009 træder nye regler i kraft på dette område.

Alle momsregistrerede virksomheder vil fra denn dato blive tilmeldt TastSelv, såfremt de ikke i forvejen er tilmeldt.

Nyregistrerede virksomheder bliver i dag automatisk tilmeldt TastSelv, men har mulighed for at vælge TastSelv fra. Efter 1. januar 2009 kan man ikke uden ansøgning og en dispensation fravælge TastSelv vedrørende momsangivelsen.

Ca. 25 % af alle virksomheder benytter i dag momsgirokortet, når de skal angive moms. Disse virksomheder vil fra årsskiftet skulle angive moms elektronisk.

Af SKATs hjemmeside fremgår det, at der vil blive informeret yderligere om bl.a. henvendelse om og betingelser for dispensation.

Tilbage til oversigt