Elektroniske tjenesteydelser

27. februar 2014

Den 1. januar 2015 ændres reglerne for, i hvilket land der skal afregnes moms ved elektronisk levering af tjenesteydelser til privatpersoner. Der er tale om en implementering af regler vedtaget på EU-plan. Et lovforslag til implementering af de nye regler har været i høring, men er endnu ikke vedtaget.

Reglerne for momsafregning ved elektronisk levering af ydelser til virksomheder ændres ikke.

Elektronisk leverede ydelser

Ved elektronisk leverede ydelser forstås bl.a. levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og tilrådighedsstillelse af databaser, levering af musik, film og spil, herunder hasardspil og andre spil om penge, politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder og levering af fjernundervisning m.v.

De nugældende regler

I dag skal en virksomhed etableret i EU, ved elektronisk levering af ydelser til privatpersoner afregne moms i det EU-land, hvor virksomheden rent fysisk er etableret, medmindre virksomhedens kunder er etableret uden for EU.

Det betyder, at en virksomhed etableret i Danmark, skal afregne dansk moms ved elektronisk levering af ydelser til privatpersoner bosat i andre EU-lande. Ved levering af elektroniske ydelser til privatpersoner bosat uden for EU skal der derimod ikke afregnes dansk moms, men eventuelt lokal moms i kundens land.

Reglerne har den konsekvens, at en dansk virksomhed kan flytte sine aktiviteter til et andet EU-land, og afregne moms i dette EU-land. Mange virksomheder har f.eks. flyttet deres salg af e-bøger til Luxemburg, der har en momssats på 3 pct. på e-bøger. Dermed kan en virksomhed helt lovligt sælge e-bøger til danske privatpersoner med kun 3 pct. moms.

Der findes særlige regler for virksomheder etableret uden for EU med elektronisk levering af ydelser til privatpersoner bosat i EU.

Ændrede regler

Med virkning fra den 1. januar 2015 skal en virksomhed ved elektronisk levering af tjenesteydelser til privatpersoner afregne moms i det EU-land, hvor virksomhedens kunder er etableret, uanset hvor selve virksomheden rent fysisk er etableret.

De ændrede regler medfører, at en dansk virksomhed kan være pligtig til at afregne moms i samtlige 28 EU-lande, såfremt virksomheden har kunder i alle landene. Samtidig betyder de ændrede regler, at en virksomhed ikke længere kan flytte sine aktiviteter til et andet EU-land og alene afregne moms i dette EU-land.

Der etableres en særordning, således at virksomhederne alene skal være momsregistreret i et EU-land, nemlig der, hvor virksomheden er etableret eller har sit faste forretningssted. I den forbindelse etableres der et elektronisk indberetningssystem, der medfører, at virksomheden kun indberetter moms i det land, hvor virksomheden er registeret, og hvor man kan vælge, hvilke lande, man skal indberette moms i. Det er dog momssatsen og fakturakravene i kundernes lande som vil være gældende.

De nye regler kommer også til af gælde for teleydelser og radio- og tv-spredningstjenster, hvilket vil sige radio- og tv-programmer (broadcasting).

Der vil fortsat være særlige regler for virksomheder etableret uden for EU med elektronisk levering af ydelser til privatpersoner bosat i EU.

Hvad skal virksomhederne foretage sig nu?

Danske virksomheder bør allerede nu forberede sig på ændringerne, idet de nye regler betyder store systemmæssige ændringer med tilpasning til nye momssatser og fakturakrav i samtlige de EU-lande, hvor virksomhedens kunder er etableret.

Tilbage til oversigt