Erhvervsserviceordningen ophører

27. februar 2002

Lov om erhvervsservice blev vedtaget i december 1999, og ordningen trådte i kraft 1. januar 2000.

Med erhvervsserviceordningen blev der indført en tidsbegrænset (3-årig) offentlig tilskuds- og godkendelsesordning for erhvervsserviceleverandører. Tilskudsordningen indebar, at mindre virksomheder med mellem 1 og 10 fuldtidsansatte kunne ansøge om at få medfinansieret op til 80% af udgifterne til etablering eller opgradering af IT-systemer i forbindelse med overgangen til at modtage erhvervsservice. Tilskuddet var maksimeret til 12.000 kr. faldende til 8.000 kr. i ordningens sidste 12 måneder.

Ved 3. behandlingen af L 81 den 26. februar vedtog Folketinget at ophæve lov om erhvervsservice. Det betyder, at de mindre virksomheders mulighed for at opnå medfinansiering bortfalder, og samtidig ophører den offentlige godkendelsesordning.

Erhvervsserviceydelser kan således fortsat udbydes – også efter ordningens nedlæggelse.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 6. marts 2002. Fra denne dato må man som udbyder af erhvervsservice derfor ikke længere benytte betegnelsen “godkendt erhvervsserviceleverandør”.

Ansøgninger om tilskud efter lov om erhvervsservice, der var modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 6. februar 2002, behandles efter de hidtidige regler.

Tilbage til oversigt