EU-salgsangivelse

3. maj 2011

Vi har tidligere omtalt de nye angivelsesperioder for Listesystemet – se linket til højre her på siden. Nu gennemføres de nye regler med en ændring af momsbekendtgørelsen.

Fra og med 1. juli 2011 afløses Listesystemet således af en EU-salgsangivelse, der som udgangspunkt skal indsendes månedligt. Navneskiftet har som sådan ingen praktisk betydning. EU-salgsangivelsen indeholder de samme oplysninger og skal indsendes af de samme virksomheder som Listeangivelsen.

På EU-salgsangivelsen skal angives oplysninger om salg af:

 • Varer uden moms til kunder i andre EU-lande
 • Ydelser uden moms, til købere i andre EU-lande, når køberen skal betale erhvervelsesmoms ved købet af ydelserne.

Vi gennemgår i det følgende angivelsesregler for EU-salgsangivelsen og tager for fuldstændighedens skyld også reglerne for angivelse i rubrikkerne A, B og C på momsangivelsen.

EU-salgsangivelsen

EU-salgsangivelsen skal afgives månedligt. Angivelsesfristen er den 25. i måneden efter angivelsesperioden.

Mindre virksomheder kan søge om at anvende en forlænget angivelsesperiode, nemlig kvartalet. Angivelsesfristen vil stadig være den 25. i måneden efter angivelsesperioden.

Forlænget afgiftsperiode – salg af varer

SKAT kan tillade, at virksomheder, der momsfrit leverer varer til kunder i andre EU-lande kan angive kvartalsvist, hvis

 • Virksomheden angiver moms kvartalsvist eller halvårligt og
 • Virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i det indeværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler.

Hvis virksomheden har fået tilladelse til at angive kvartalsvis og de momsfrie leverancer af varer herefter overstiger 800.000 kr. i en eller to måneder inden for et kvartal, skal der indsendes særskilt EU-salgsangivelse for de pågældende måneder.

Forlænget afgiftsperiode – salg af ydelser

SKAT kan tillade, at virksomheder, der momsfrit leverer ydelser til kunder i andre EU-lande kan angive kvartalsvist, hvis

 • Virksomheden angiver moms kvartalsvist eller halvårligt
 • Virksomheden, hvis den også skal indsende EU-salgsangivelse for vareleverancer, har tilladelse til kvartalsvis angivelse for disse

Dette betyder reelt, at virksomheder, der kun sælger ydelser, altid er berettiget til at EU-salgsangive kvartalsvis.

Ansøgning om forlænget afgiftsperiode

Ifølge en meddelelse fra SKAT bliver det muligt at søge om forlænget angivelsesperiode elektronisk – og få ansøgningen behandlet elektronisk. Dette vil kunne ske via TastSelv.

Momsangivelsen

Ud over selve momsbeløbene og de fradragsberettigede afgifter, skal der på momsangivelsen afgives oplysning om virksomhedens udenlandshandel med varer eller ydelser samt virksomhedens indenlandske momsfritagne leverancer af varer eller ydelser.

Rubrik Angives værdien uden moms af
A-varer (momsfrie køb af varer)
 • Erhvervelse af varer fra andre EU-lande
 • Udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet

 • Udenlandske virksomheders fjernsalg af varer her i landet

A-ydelser (momsfrie køb af ydelser)
 • Køb af ydelser fra andre EU-lande, når køberen skal betale erhvervelsesmoms
B-varer EU-salgsangivelse
 • Leverancer af varer til registrerede købere i andre EU-lande
B-varer, ikke EU-salgsangivelse
 • Leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande
 • Installation og montering af varer i andre EU-lande
 • Fjernsalg af varer til andre EU-lande
B-ydelser
 • Leverancer af ydelser til andre EU-lande, hvor køberen skal betale lokal erhvervelsesmoms

C – andre momsfrie salg.

Rubrikken omfatter reelt alle momsfrie leverancer, der ikke skal anføres i rubrik A og B. Bemærk at der ikke i rubrikken skal anføres værdien af momsfrie varer og ydelser (såkaldte § 13-ydelser). Det vil i praksis sige leverancer hvor sælgeren ikke har momsfradrag for sine indkøb.

 • Leverancer af andre varer og ydelser til købere her i landet, til andre EU-lande og til steder uden for EU

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, Skatteekstrakten

 

Tilbage til oversigt